KVKK

Kişisel verileri toplamamızın yasal dayanağı nedir?

Firmamız, “Venüs Doğal Taş”a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Venüs Doğal Taş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Venüs Doğal Taş, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
İnternet mağazamızda verilen tüm servisler ve Ortabayır mahallesi,meydan sokak no:2/14 adresine kayıtlı firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.Ek olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.Firmamız, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (Alıcının İsim-soy ismi, Alıcı eğer firma ise firma bilgileri, telefon, adres ve e-posta adresleri, faturanın farklı adrese teslim edilmesi talep edilmesi durumunda yine bütün bu bilgilerin tekrar alınması gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kullanıyor?

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan
Haklarımızı kullanabilmek,

-Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek.

-İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.

-Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek.

-Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

-Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek ve kampanyaları aktarmak.

-Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve ilgili müşterilerimizin şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek.

Venüs Doğal Taş kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Firmamız müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımını, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmektedir ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilecektir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için gerektiğinde anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.Firmamız, talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla gerektiğinde kullanabilecektir. Aynı zamanda kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnternet Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, gerektiğinde, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.Kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden firmamız sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı kişileri bilme, eksik ya da yanlış işlenilmiş ise düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.Firmamız, kişisel veri niteliğindeki gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak SSL protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir.İnternet mağazamızda kredi kartları yalnızca satın alım aşamasında kart sahibinin Adı-Soyadı ve Kredi Kartının yalnızca son 4 hanesi tarafımızdan görüntülenecek şekilde kodlanır ve ödeme işleminizi yapabilir hale gelirsiniz. Kredi kartı bilgileriniz sisteme kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği Bir internet alışveriş sitesi olduğumuzdan dolayı aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmamızın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.Firmamız “Venüs Doğal Taş” a ait tüm bilgiler online alışveriş sitemiz olan https://venusdogaltas.com da belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Firmamıza, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.Firmamız, işbu hükümleri dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@venusdogaltas.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tel: 05459401584